Lịch sử quá trình hình thành và phát triển

Quá trình hình thành và phát triển của bia

 • Năm 2003

  Đến năm 2003 – Thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình quản lý từ Doanh nghiệp nhà nước   thành Công ty cổ phần . Ngày 27/01/2003 Công ty tiến hành Đại hội cổ đông thành lập Công ty   cổ phần Bia & NGK Hạ Long.   Từ những bước đi ban đầu khó khăn. Việc đầu tư SX - KD ở mức độ nhỏ không đồng   bộ tiến tới đầu tư lớn, đồng bộ gấp nhiều lần . Thị trường tiêu thụ không ngừng được mở rộng .   Với sự phát triển và định hướng đúng - Công ty CP Bia & NGK Hạ Long trong nhiều năm liên   tiếp được Đảng và Nhà Nước trao tặng : Huân chương lao động hạng ba năm 1987, Huân   chương lao động hạng hai năm 1994 và nhiều bằng khen khác . Qua đó chứng tỏ được vị trí, chỗ   đứng của Công ty trong cơ chế thị trường có sự định hướng của Nhà nước .

 • Giai đoạn 1990 - 2003

  Từ những năm 1990 trở đi sản lượng của Nhà máy tăng nhanh, năm sau cao hơn năm   trước . Thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng . Để đáp ứng được yêu cầu về quản lý SX và kinh   doanh, UBND tỉnh đã có quyết định số 273 QĐ/ UB ngày 1/2/1996 đổi tên Nhà máy Bia -   NGK Quảng Ninh thành Công ty Bia - NGK Quảng Ninh với hai đơn vị trực thuộc:   + Nhà máy Bia - Rượu .   + Xí nghiệp dịch vụ.

 • Năm 1989

  Ngày 8 tháng 9 năm 1989 UBND tỉnh đã có quyết định số 497- QĐ/ UB đổi tên XN   bánh kẹo Quảng Ninh thành Nhà máy Bia - NGK Quảng Ninh với tổng số CBCNV : 252 người.   Nhiệm vụ của Nhà máy là sản xuất sản phẩm Bia hơi và Bia chai phục vụ nhân dân trong tỉnh .   Thời gian đầu do chưa có kinh nghiệm, sản phẩm có chất lượng thấp, người tiêu dùng còn nhiều   ý kiến . Thị trường chưa chấp nhận sự có mặt sản phẩm của Nhà máy . Ban lãnh đạo Nhà máy   đã cùng tập thể cán bộ kỹ thuật bằng mọi biện pháp kinh tế, kỹ thuật để nâng cao dần chất lượng   sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường . Sản phẩm Bia đã trở thành mặt hàng chính của cơ sở .

 • Năm 1984

  Năm 1984 UBND tỉnh đã quyết định tách Xí nghiệp Liên hợp thực phẩm thành 3 xí   nghiệp :   + XN Bánh Kẹo Quảng Ninh   + Nhà máy chè Hạ Long   + Nhà máy Mỳ   Nhiệm vụ của XN lúc đó là sản xuất các loại bánh kẹo . Trước đây trong thời kỳ còn bao   cấp việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo kế hoạch Nhà nước   giao. Trang thiết bị sơ sài, sản xuất chủ yếu bằng phương pháp thủ công, kinh nghiệm, công   nghệ sản xuất thấp kém, lạc hậu, năng suất lao động không cao, có lúc đã đứng trên bờ của sự   phá sản . Đứng trước cơ chế thị trường, sản phẩm của Xí nghiệp không đủ sức cạnh tranh với   các loại bánh kẹo nhập từ Trung Quốc với mẫu mã đẹp hơn và đặc biệt với giá rẻ hơn. Đứng   trước tình hình đó, ban lãnh đạo Xí nghiệp đã quyết định thay đổi cơ cấu sản phẩm .

 • Năm 1988

  Ngày 1/7/1988 - Dây chuyền sản xuất bia đã chính thức khai trương và đưa vào sử   dụng. Đánh dấu một bước ngoặt lịch sử về sự chuyển giao nhiệm vụ sản xuất chính của Xí   nghiệp .

 • Năm 1986

  Ngày 3 tháng 7 năm 1986 - UBND tỉnh đã phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật về dự   án một dây chuyền sản xuất Bia với :   +Tổng vốn đầu tư : 6.138.500 đồng VN   + Công suất thiết kế : 1.000.000 lít / năm   + Mặt bằng thiết kế : 1,5 ha