Thể loại tin tức

CÔNG BỐ TT: NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN