130 Lê Lợi - Yết Kiêu - Hạ Long - Quảng Ninh

Giải thưởng

CHỨNG NHẬN, THÀNH TÍCH
CHỨNG NHẬN, THÀNH TÍCH

Ngày 03/05/2023
NGÀY 23/9/2020, CÔNG TY CP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆT NAM (VIETNAM REPORT) CHÍNH THỨC CÔNG BỐ TOP 10 CÔNG TY UY TÍN NGÀNH THỰC PHẨM - ĐỒ UỐNG NĂM 2020.
NGÀY 23/9/2020, CÔNG TY CP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆT NAM (VIETNAM REPORT) CHÍNH THỨC CÔNG BỐ TOP 10 CÔNG TY UY TÍN NGÀNH THỰC PHẨM - ĐỒ UỐNG NĂM 2020.

Nhiều năm nay, Thực phẩm - Đồ uống luôn là một trong những ngành kinh tế quan trọng và đầy tiềm năng phát triển ở Việt Nam. Nhưng đứng trước tác động của đại dịch COVID-19, bức tranh toàn cảnh ngành Thực phẩm - Đồ uống đã thay đổi ra sao? Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2020 được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học và khách quan. Các công ty được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; (3) Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan: người tiêu dùng, chuyên gia… được thực hiện trong tháng 8/2020.

Ngày 01/11/2021