130 Lê Lợi - Yết Kiêu - Hạ Long - Quảng Ninh

Tầm nhìn - sứ mệnh - giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN

Trở thành một thương hiệu quốc gia, thị trường trải rộng trên toàn quốc.

SỨ MỆNH 

Tạo ra những sản phẩm bia với hương vị và chất lượng đẳng cấp Thế giới.


GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

1. Trung thực: Tôn trọng sự thật, thẳng thắn, hành động chính trực, tạo sự tin cậy.

2. Chuyên nghiệp: Xây dựng đội ngũ hoạt động chuyên nghiệp, sáng tạo, giàu nhiệt huyết.

3. Trách nhiệm: Duy trì tinh thần trách nhiệm ở từng cá nhân và trong tổ chức.